ILKA
ILKA ILKA online ILKA online
ILKA

Brukernavn
Passord
Glemt passordet?
Sikkerhet & Miljø

Säkerhet
Beträffande säkerhet och miljökrav följer vi alla normer inom EU (CE-märkning) förutom de egna högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav. Säkerhetsnormerna för leksaker följer ILKA noggrant och kontrollerar att dessa uppfylls. Förutom detta gör vi ett tillägg: ILKA:s egen erfarenhet, bedömning och erfarenheterna från barnens användade på förskolor och skolor av ILKA:s material. Erfarenheterna finns samlade på ILKA efter 30 års verksamhet med framtagning och försäljnig av material till barnens lek och utbildning på förskol/skola.

Läs mer om CE-märkning Klicka här

Miljö och klimat
Många av ILKAs produkter tillverkas i Sverige och då behövs ej långa transportsträckor. ILKA:s egen tillverkningen är modern och miljöanpassad. T ex våra träpussel sågas med en datorstyrd vattenstråle, en ren och miljöriktig tillverkning. Trä är ett miljövänligt material att arbeta med. Vi jobbar helst med naturliga råvaror. Vår ambition är efter den senaste tidens klimatrapporter att aktivt och medvetet verka så att våra produkter (tillverkning, transporter mm) inte bidrar till miljöförstöringen. Vi har ett aktivt program för att tänka om så att miljön sparas. Att handla över internet är ett miljövänligt sätt att handla.

Barnens miljömedvetenhet
Det är viktigt att värna om naturen och miljön. ILKAs bok "Jag och naturen" med tillhörande handledning riktar sig till 6-årsgrupper och ger barnen viktig kunskap om, samt känsla och respekt för naturen och vår mljö. Även vår aktivitetsbok om etik och moral "Jag och mina vänner" behandlar ämnet.
Musik från Wasa Music: "Var rädd om naturen" - barnvisa som tar upp aktsamhet om natur och miljö finns med i "Jag och naturen".

ILKAs allmänna miljöpolicy
Vi på ILKA som så många andra skräms av Klimathotet. Varje dag försvinner 16 arter - växter och djur - från jordklotet. Den natur vi känner är döende. Våra handlingar styr hur världen ser ut i framtiden.

Vårt miljöprogram omfattar:
Att aktivt ta hänsyn till vid produktutveckling och produkturval att produkten är så miljövänlig som möjligt.
Miljövänlig emballering och kontorsmaterial som aktivt också återanvänds.
Välja samarbetspartners med miljöprogram.
Välja färdsätt på resa med mindre miljöpåverkan.
Bilpark bestående av klassade miljöfordon. Vi använder bl a fordonsgas.
Aktiv sortera våra sopor och lämna på miljöstationer.
Minska vår engerigiförbrukning.
Ta del av forskning och rapporter om miljön så att vi snabbt kan lära nya
sätt att förändra vår miljöpåverkan till det bättre.
 
ILKA
Vänner Laika Unika Produkter kungaskogen pyssel barnvisa kändisar pärlmönster